038 44 77 600 (24/7 overlijden melden)
 

Kosten van een uitvaart

Wat kost een begrafenis, een crematie of een volledige uitvaart

Wat kost een begrafenis of crematie?

Wat een geld!

Inderdaad, een uitvaart kost geld. Met een kist, de verzorging, het drukwerk, het (rouw)vervoer, de crematie- of grafkosten en de uitvaartverzorger kost een uitvaart al snel enkele duizenden euro’s.

Veel mensen willen weten wat een begrafenis of crematie kost en hoe het nou precies werkt met een verzekering. Akkerhoeve uitvaartzorg berekent een vast basistarief voor het verzorgen van een uitvaart. Over de geleverde materialen (bloemen, kist, drukwerk) en diensten van derden (chauffeur, dragers) worden geen tot minimale marges berekend. Op deze manier ontstaat een helder beeld van wat de crematie of begrafenis werkelijk kost. De kosten van een uitvaart kunnen enorm variëren, afhankelijk van uw wensen. Neem gerust contact met ons op om te overleggen en een beeld te krijgen van de kosten die bij een uitvaart komen kijken eventueel en of uw uitvaartverzekeringspolis de kosten dekt voor de crematie of begrafenis.

Ook wanneer u een uitvaartverzekering heeft, bent u altijd vrij in uw keuze voor wie de uitvaart verzorgt. Neem daarom gerust contact met ons op voor het regelen van een uitvaart, bij vragen of voor een vrijblijvend gesprek.

Is de verzekering voor begrafenis of crematie eigenlijk wel toereikend?

Bij het afsluiten van uw verzekering heeft u aangegeven hoeveel kaarten u wenst, hoeveel mensen u verwacht, of u begraven of gecremeerd wilt worden en de daarbij behorende locaties, enzovoort enzovoort. Wanneer dat niet up-to-date is, kan het voorkomen dat de uitkering niet meer overeenstemt met de huidige wensen en dat er bijbetaald moet worden. Zeker wanneer u in de guldentijd – voor 2002 – uw verzekering heeft afgesloten!

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten en wilt u weten of deze nog toereikend is? Kijk dan eerst naar de wijze waarop u de uitvaart te zijner tijd wilt regelen. Het Wensen&Grenzen boekje van Akkerhoeve uitvaartzorg kan daarbij behulpzaam zijn.
Vervolgens kijkt u of de polis daarop aansluit en afhankelijk van uw financiële positie kunt u besluiten deze al dan niet aan te passen.
Wilt u hierbij hulp, dan kan dat. Akkerhoeve uitvaartzorg is onafhankelijk en kan u hierin adviseren. Akkerhoeve uitvaartzorg sluit géén verzekeringen af, maar kan wel voor u in kaart brengen of uw verzekering toereikend is voor de uitvaart en wat de verzekering inhoudt voor u of uw naasten, die na uw overlijden uw nabestaanden zijn.

Bel direct na overlijden

De grootste drie uitvaartverzekeraars hebben ook eigen uitvaartbegeleiders. Op deze polis staat in het algemeen in grote letters: “BEL DIRECT NA OVERLIJDEN ….” Dat hoeft dus niet! Als u een uitvaartverzekering heeft bent u niet verplicht de uitvaart te laten uitvoeren door een uitvaartverzorger van de verzekeringsmaatschappij waarbij u de polis heeft afgesloten. Dit is een misverstand. U bent altijd vrij in uw keuze. Wilt u een kleine, persoonlijke uitvaartbegeleiding? Neem dan dus gerust contact op met Akkerhoeve uitvaartzorg.

In het kort de drie meest voorkomende varianten van uitvaartpolissen:

  • Een kapitaalverzekering keert een bepaald bedrag uit welk u vrij kunt besteden aan de uitvaart. Deze verzekering keert uit nadat de schade (overlijden) is geleden en doet dat meestal na insturen van de (kopie) van de akte van overlijden. Een aantal verzekeraars ontvangt ook graag de nota van uw uitvaartbegeleider, maar bij de meeste polissen is dit niet verplicht.
  • Een naturaverzekering keert uit in producten en diensten (‘koffie, kist, kaart en cake’).
  • Dan is het ook nog mogelijk dat u een lidmaatschap heeft van een uitvaartvereniging waaraan u meestal een jaarlijkse contributie betaalt of heeft betaald. Laat u zich goed informeren over welke rechten u heeft opgebouwd tijdens uw lidmaatschap. Dat verschilt namelijk per vereniging. Bij de één ontvangt u een korting en bij de ander heeft u recht op een uitkering die lijkt op de uitkering van een naturaverzekering. De rechten die u heeft opgebouwd blijven meestal van kracht, ook wanneer u kiest voor een uitvaartbegeleider die niet is aangesloten bij de vereniging.

Heeft u vragen over de uitvaart?

Akkerhoeve uitvaartzorg

Mosweg 1
8191JN Wapenveld

Bel bij een overlijden dag en nacht

038 44 77 600  

VOLG ONS

© 2017 Alle rechten voorbehouden Akkerhoeve uitvaartzorg.